مسیریابی نقطه به نقطه در وسعت تمام ایران
دسترسی آسان به اماکن های ایران در هر شهر
دارای نقشه سه بعدی
دارای پلاک ثبتی تمامی اماکن
هشدار تجاوز از سرعت مجاز
مديريت مصرف سوخت
ميزان مسافت جابه جايي